SOUDAL CX KARIKASARI 2019, 2. etapp Koidu
29 Sep 2019
RaceDate
7. etapp Tallinn16 Nov 2019
6. etapp Narva02 Nov 2019
5. etapp, Rakke26 Oct 2019
4. etapp, Rapla19 Oct 2019
3. etapp, Elva05 Oct 2019
2. etapp, Koidu29 Sep 2019
1. etapp, Viljandi22 Sep 2019