Assumption XC Invite
09/23/2021
  
CategoryTeam PosTeam NameTeam ResultPosAdj PosCumulative PosTeam MemberNoGradeTimeO/PosGenderCategoryC/Pos
Varsity Boys3Pittsville 55122Sam Bowden5841100:18:242MaleVarsity Boys2
2810Derek Grossman5861000:18:509MaleVarsity Boys9
31121Ezra Fiala5851000:19:3412MaleVarsity Boys12
41536Trace Wilke5911100:20:1216MaleVarsity Boys16
51955Landen Losievski5881100:21:1022MaleVarsity Boys22
62580Hunter McDaniel5891100:23:2834MaleVarsity Boys34
Luke Merritt59011MaleVarsity Boys
Brayden Kumm58711MaleVarsity Boys